Pripravujeme

Vinyl Bastard
Predbežný dátum vydania: Jún 2017

Split Vinyl ČAD/LAHAR
Predbežný dátum vydania: jeseň 2017